Klachtenfunctionaris

Taken klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris luistert naar uw verhaal en probeert te bemiddelen. Deze is onpartijdig en neutraal betrokken. Dit betekent dat klachtenfunctionaris geen partij kiest. U kunt deze bereiken via e-mail, telefonisch of via het formulier op de website. Daarnaast is het mogelijk om een afspraak te maken voor advies of als u ontevreden bent of een klacht hebt.

Onpartijdig en geheimhoudingsplicht
De klachtenfunctionaris spreekt alle partijen die betrokken zijn en probeert hierin de probleemstelling in algemene, neutrale bewoording helder te krijgen. Met als doel te komen dat er een aanvaardbare oplossing wordt gevonden voor alle partijen. Alles wat u met de klachtenfunctionaris deelt, moet deze geheim houden.
Klachtencommissie

Klachtencommissie
Mocht de klachtenfunctionaris niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u via de klachtenfunctionaris een klacht indienen bij de klachtencommissie van het Preventief Medisch Centrum.

Klachtenfunctionaris Preventief Medisch Centrum
Kanaalweg 33
2903 LR CAPELLE AAN DEN IJSSEL
E. klachtenfunctionaris@pmc-rotterdam.nl
T. +31 (0)10 4147633

De klachtenfunctionaris die streeft ernaar om binnen vijf werkdagen te reageren.