Vaatleeftijd gezondheidsscan

Vaatleeftijd gezondheidsscan

Nog steeds overlijdt 1 op de 3 mensen aan hart- en vaatziekte. Meestal is dit ten gevolge van slagaderverkalking (atherosclerosis) in onze vaten. Dit is een sluipend proces, waarvan men niets merkt, totdat er symptomen ontstaan. Vaak zijn we dan al te laat om er zelf effectief iets aan te doen en komen we vaak in een behandelingstraject van de reguliere zorg terecht.

Dit hoeft niet, sterker nog, indien we op tijd zouden weten van deze regelrechte aanslag op onze slagaders kunnen we het proces vertragen of zelfs terugdraaien door simpelweg onze leefstijl radicaal te veranderen. Hierdoor kunnen we een groot gedeelte van de hart- en herseninfarcten voorkomen.

Met een innovatieve echoscan van de halsslagaders kan nu de vaatwanddikte/vaatschade vroegtijdig worden vastgesteld op basis van een meting in de halsslagader. De metingen worden weergegeven in vaatleeftijd. Indien de vaatleeftijd ouder is dan de biologische leeftijd is er sprake van vroegtijdige vaatschade en tijd om in te grijpen. Hoe vroeger we ons hiervan bewust worden, des te meer tijd hebben we om het proces te vertragen en oud te worden met gezonde vaten. Indien de vaatleeftijd gelijk is of jonger dan de biologische leeftijd dan is de kans op hart- en vaatziekte op latere leeftijd kleiner. Mensen met een gezonde leefstijl hebben vaak jonge vaten.

Behandelingen

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over deze behandeling? Neem contact op met het secretariaat!