Afspraak maken

Voor het maken van afspraken zijn wij telefonisch bereikbaar op dinsdag t/m donderdag van 09:00 t/m 18:00, via ons telefoonnummer: 010 414 76 33. of via ons contactformulier


Eerste consult

Voor het eerste consult wordt er €135,- (zie tarievenlijst) in rekening gebracht. Eventuele onderzoeken en behandelen kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht. Vraag uw behandelaar hiernaar. Voor eventuele vergoedingen u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

U ontvangt van het secretariaat een vragenlijst over uw gezondheidshistorie. Wij vragen u om deze in te vullen voor de aanvang van het eerste consult.


Betalingsvoorwaarden

De belangrijkste betalingsvoorwaarden zijn hieronder weergegeven:
  1. Alle declaraties van het Preventief Medisch Centrum dienen per pin, creditcard of contant te worden voldaan aan de balie. In sommige gevallen kan het er worden verzocht om een declaratie vooraf te voldoen.
  2. Het Preventief Medisch Centrum zal kosten in rekening te brengen als er een afspraak 48 uur (twee werkdagen) voor de afspraak wordt afgezegd.
  3. Mocht er worden afgeweken van de procedure onder 1). Dan dient de declaratie binnen veertien dagen te worden betaald. Als de declaratie niet binnen deze termijn wordt voldaan, dan zal de herinneringen-/aanmaningscyclus worden opgestart.
Alle betalingsvoorwaarden kunnen via de volgende link worden gedownload: [download id="1459"]