Centrum voor complementaire alternatieve geneeskunde geneeswijzen en behandeling genezing chronische ziekten

Huidig pad: Home » Check-ups

Uitgebreid hart- en vaatonderzoek

Uitgebreid hart- en vaatonderzoek

  • Uitvoerige anamnese door middel van een persoonlijk gesprek met de arts.
  • Een compleet lichamelijk onderzoek door de arts.
  • Uitgebreid laboratoriumonderzoek op cardiale risicofactoren: totaal cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triglyceriden, glucose, Lp (a), fibrinogeen, homocysteïne, ferritine, vitamine E en CRP. Tevens lever- en nierfuncties, mineralen en bloedcelwaarden.
  • Urineonderzoek.
  • ECG in rust (hartfilmpje). (extern bij Diagnostisch Centrum)
  • ECG met inspanningsergometrie (fietstest). (extern bij Diagnostisch Centrum)
  • Echografie en Doppler van de halsvaten (beoordeling op met name aderverkalking).
  • Doppleronderzoek aan de benen, zonodig met Multilevel bloeddrukmetingen.
  • Enkelarm Index.
  • Evaluatiegesprek, uitgebreide rapportage en advies.

Terug naar top


Centrum voor complementaire alternatieve geneeskunde geneeswijzen en behandeling genezing chronische ziekten