Centrum voor complementaire alternatieve geneeskunde geneeswijzen en behandeling genezing chronische ziekten

Huidig pad: Home

Preventief Medisch Centrum Rotterdam

Het kenmerkende voor het PMC is het brede aanbod aan behandelmethoden en de uitgebreide aandacht die voor u genomen wordt. Het PMC past eeuwenoude therapieën toe, integreert deze kennis in nieuwe behandelmethoden en is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast beschikt het PMC over zeer geavanceerde apparatuur. Ons gemotiveerde team van deskundige artsen en therapeuten wordt ondersteund door gekwalificeerde verpleegkundigen. In detail worden de oorzaken achter uw symptomen geanalyseerd en op basis hiervan wordt een behandelplan geadviseerd. Afhankelijk van uw ziektekostenverzekering is het mogelijk dat een behandeling in het PMC geheel of gedeeltelijk wordt vergoed.

Uw gegevens worden adequaat verwerkt door onze secretaressen, de boekhouding en het management. Al deze gezamenlijke inspanningen dragen bij tot het hoge kwaliteitsniveau dat het PMC nastreeft.

Dat het PMC kwaliteit levert en vooruitstrevend is, bewijst zich door het feit dat patiënten werkelijk vanuit de gehele wereld afreizen voor een behandeling in onze kliniek.

Het PMC is al ruim 35 jaar gevestigd in het centrum van Rotterdam. 

Terug naar top


Centrum voor complementaire alternatieve geneeskunde geneeswijzen en behandeling genezing chronische ziekten