Centrum voor complementaire alternatieve geneeskunde geneeswijzen en behandeling genezing chronische ziekten

Huidig pad: Home

Rijbewijskeuring

Voor het verkrijgen van een rijbewijs moet u medisch geschikt zijn. U moet voldoen aan de eisen voor geestelijke en lichamelijke gezondheid die de overheid aan rijbewijshouders stelt.

Eigen verklaring

Als u een rij-examen wilt aanvragen, moet u altijd eerst een Eigen verklaring invullen. Hierop staan vragen over uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid. De Eigen verklaring is verkrijgbaar bij de rijschool, uw gemeente of het CBR.

Verklaring van geschiktheid

De eerste stap naar de Verklaring van geschiktheid is het indienen van het formulier Eigen verklaring met Geneeskundig verslag. Daarnaast moet u ook een afschrift van de persoonsgegevens uit de gemeentelijke basisadministratie meezenden.

Onderzoek door een arts

Als je één of meer vragen op de Eigen verklaring met ‘ja' beantwoordt, is onderzoek door een arts nodig. Deze arts moet dan een aantekening op de Eigen verklaring zetten. Bij bepaalde medische aandoeningen kan het CBR naast de aantekening van een arts ook vragen om een onderzoek door een medisch specialist, zoals een oogarts of neuroloog. Uit de aantekening van de arts op de Eigen verklaring of het onderzoek van de specialist zal vaak blijken dat je geschikt bent voor het besturen van motorrijtuigen. In een enkel geval worden aanvullende voorwaarden of beperkingen opgelegd.

Lichamelijke handicap?

Het rijbewijs is voor de meeste mensen een groot goed. Het betekent namelijk mobiliteit en vooral zelfstandigheid. Maar wat als u afhankelijk bent van een rolstoel of als u een arm of been niet goed meer kunt gebruiken? Kortom, kun u met een lichamelijke handicap zelfstandig de weg op? Wat het CBR betreft is het antwoord op deze vraag bijna altijd "Ja". Er zijn aan de auto zoveel technische aanpassingen mogelijk, dat het voor bijna iedereen met een lichamelijke handicap mogelijk is om verantwoord auto te rijden.

Rijbewijzen anders dan A en B

Bij de eerste afgifte van een rijbewijs C, D, E bij C of E bij D dient altijd een medische keuring plaats te vinden.

60 jaar en ouder

Mensen van zestig jaar of ouder die hun rijbewijs willen vernieuwen, moeten met het volgende rekening houden. Bent u tussen de zestig en vijfenzestig jaar, dan ontvangt u een nieuw rijbewijs dat geldig is tot het zeventigste jaar. Wie ouder is dan 65 jaar, en in het bezit is van een rijbewijs, waarvan de geldigheidsduur of de vernieuwingstermijn verstrijkt na de dag dat de aanvrager de leeftijd van 70 jaren bereikt, dient medisch gekeurd te worden. Indien de geldigheidstermijn van het rijbewijs verstrijkt voordat de aanvrager 70 jaar is, is een medische keuring niet vereist. In beide gevallen wordt in principe een rijbewijs afgegeven voor 5 jaar. Vanaf het zeventigste jaar vindt bij iedere vernieuwing van het rijbewijs een medische keuring plaats.

De keuring

Een arts moet het Geneeskundig verslag invullen. Daarvoor is het nodig dat u een kleine keuring ondergaat. De meeste huisartsen zullen geen eigen patiënten keuren maar hen doorverwijzen naar een onafhankelijke collega. Dit om de bestaande vertrouwensrelatie niet te verstoren. Bij deze keuring beoordeelt de arts uw algemene lichamelijke en geestelijke conditie en het functioneren van uw armen, benen en wervelkolom. Hij zal ook uw bloeddruk meten en uw urine controleren op een mogelijke suikerziekte. Uw gezichtsscherpte wordt opgenomen zonder en eventueel mét bril/contactlenzen. Een medisch adviseur van het CBR beoordeelt of een Verklaring van geschiktheid kan worden afgegeven. Bepalend is dat de aanvrager lichamelijk en geestelijk in staat moet zijn om zelfstandig en veilig een motorrijtuig te besturen. In dat geval geeft het CBR de Verklaring van geschiktheid af. Vervolgens kan de gemeente een rijbewijs voor maximaal vijf jaar verstrekken.

Terug naar top


Centrum voor complementaire alternatieve geneeskunde geneeswijzen en behandeling genezing chronische ziekten