Centrum voor complementaire alternatieve geneeskunde geneeswijzen en behandeling genezing chronische ziekten

Huidig pad: Home

Reïntegratieprogramma bij dreigende arbeidsongeschiktheid

Het komt helaas maar al te vaak voor dat een bedrijf een onvervangbare werknemer verliest doordat deze wegens een ernstige ziekte arbeidsongeschikt wordt. Persoonlijk leed en financiële schade zijn het gevolg. Het PMC kan hierbij echter vaak een oplossing bieden.

Onze ervaring leert namelijk dat er met de persoonlijke inzet van de opgegeven patiënt en met uitgebreide therapieën toch in veel gevallen gehele of gedeeltelijke herintegratie mogelijk is. In overleg met de betrokken werknemer, de werkgever en de verzekeringsmaatschappij bekijken wij de mogelijkheden en wij stellen een behandelingsplan op. Daarbij geven wij een nauwkeurige prognose van de te verwachten kosten en duur van de genezing. Tijdens de behandeling maken wij indien nodig gebruik van ons wereldwijde netwerk van specialisten en technici.

Door zo alles bij wijze van spreken uit de kast te halen, hebben wij reeds vele malen op een voor alle partijen bevredigende wijze een (bijna) afgekeurde werknemer diens gezondheid en werkkracht kunnen teruggeven.

Terug naar top


Centrum voor complementaire alternatieve geneeskunde geneeswijzen en behandeling genezing chronische ziekten