Centrum voor complementaire alternatieve geneeskunde geneeswijzen en behandeling genezing chronische ziekten

Huidig pad: Home » Behandelingen

Psycho-kinesiologie

Psycho-kinesiologie is een methode binnen de energetische  geneeskunde, die gericht is op het opsporen en behandelen van niet verwerkte emoties of conflicten die in het onbewuste opgeslagen liggen. Er wordt gebruik gemaakt van de armspiertest die als een soort leugendetector werkt en op stressprikkels reageert. Op het moment dat een bewuste uitspraak niet congruent is met de realiteit van het onbewuste van de patiënt, zal dit als een stressreactie worden vertaald en kan de armspier niet worden tegengehouden bij een gelijkmatige druk die de therapeut op de arm van de patiënt uitoefent.

De meeste onverwerkte emoties of conflicten kunnen worden teruggevoerd op gebeurtenissen of situaties uit het verleden, die al of niet traumatisch kunnen zijn. Ook kan er sprake zijn van energieoverdracht (het overnemen van emoties of gevoelens van andere mensen). Dit laatste komt vaak voor bij HSP (Hoog Sensitieve Personen). Tijdens de dialoog met het onbewuste kunnen herinneringen soms spontaan terugkomen en vallen de stukjes van de puzzel op hun plaats. 

Psycho-kinesiologie kan worden toegepast bij klachten die naast een lichamelijke component ook een achterliggende emotionele of energetische oorzaak hebben, zoals depressiviteit, angsten en/of spanningsklachten. Ook leent de behandeling zich uitstekend voor de aanpak van chronische klachten waarvoor nog geen oorzaak is gevonden.

Het is van belang dat de patiënt inzicht krijgt in hoe zijn of haar energie stroomt en hoe deze energie mogelijk kan worden belemmerd door onverwerkte emoties, conflicten en/of gebeurtenissen.
De energiedoorstroming kan ook stagneren door mechanismen, waarvan we het bestaan niet eens zouden kunnen vermoeden. Zo komt het in de praktijk regelmatig voor dat iemand onbewust niet wil of niet mag genezen. Wordt de oorzaak hiervan vervolgens bewust gemaakt, dan blijkt er vaak sprake te zijn van een onzichbare energieoverdracht vanuit familie, vrienden of andere personen, zonder dat hierbij sprake hoeft te zijn van schuld of negatieve opzet. Binnen de psycho-kinesiologie wordt deze ondermijnende factor de saboteur genoemd. Als voorwaarde voor het genezingsproces dient deze als eerste te worden aangepakt.

Na het aanpakken van de saboteur kan de focus op de feitelijke klacht worden gericht. De energieblokkades worden behandeld en opgeheven, waardoor de energie weer vrij naar de organen kan stromen en het lichaam weer beter zal kunnen gaan functioneren. Zo draagt psycho-kinesiologie bij tot een vergroting van de vitaliteit en een verbetering van de kwaliteit van leven.

Ook voor preventie van klachten kan de psycho-kinesiologie succesvol worden ingezet, al of niet gecombineerd met andere behandelmethoden die in het PMC worden toegepast.

Omdat de praktijk geleerd heeft dat het voor vele mensen moeilijk is om zich op basis van alleen een beschrijving een beeld te vormen van deze behandelmethode, biedt het PMC de mogelijkheid om door middel van een kort kennismakingsconsult lijfelijk te ervaren hoe psycho-kinesiologie werkt. 

Binnen het PMC wordt deze behandeling uitgevoerd door Anne Marie Mojet

Terug naar top


Centrum voor complementaire alternatieve geneeskunde geneeswijzen en behandeling genezing chronische ziekten