Centrum voor complementaire alternatieve geneeskunde geneeswijzen en behandeling genezing chronische ziekten

Huidig pad: Home » Behandelingen

Global Diagnostics meting

Exacte lichaamsmetingen voor een correcte diagnose

Het stellen van een correcte diagnose is één van de belangrijkste taken van een arts of therapeut. Een uitgebreide anamnese vormt dan ook het belangrijkste uitgangspunt voor een succesvolle behandeling. De bevindingen van de patiënt staan hier centraal. Niet altijd komt echter zo alle essentiële informatie boven water, een betrouwbare en effectieve meetmethode kan dan een belangrijke bron van hulp en informatie bieden. Giebel Diagnostics werd ontwikkeld om arts en patiënt te helpen bij het vinden van de oorzaak van soms langdurige klachten.

Global Diagnostics

Elk lichaamsdeel en elk lichaamssysteem, ziek of gezond, vertoont een individueel reactiepatroon op zwakke prikkels van buitenaf. Aan de hand van deze specifieke reactiepatronen kunnen waardevolle inzichten worden verkregen in de toestand en het functioneren van de onderzochte organen en systemen. Global Diagnostics is een nieuw meetsysteem dat de energetische structuren van het lichaam nauwkeurig kan meten. Het meetresultaat stelt vervolgens belangrijke informatie ter beschikking over o.a. de bio-energetische toestand van organen, zoals nieren, lever. hart en lichaamssytemen zoals het immuunsysteem, het lymfestelsel en de stofwisseling. Deze informatie kan dienen als basis voor een correcte diagnose, eenvoudige preventieve maatregelen en een zinvolle en werkzame therapie.

De meting

Een lichaamsmeting met Global Diagnostics duurt in totaal slechts 10 minuten. Via twee plak-elektroden aan de enkels wordt u aangesloten op de apparatuur. Behalve schoenen en sokken mag u uw kleding gewoon aanhouden. Wel vragen wij u om uw gsm uit te schakelen en sieraden en horloge enlof bril af te doen. Aangezien het gaat om een zeer fijngevoelige meting is het belangrijk dat u rustig en ontspannen blijft liggen en bij voorkeur niet praat. Uw arts of therapeut zal u dan ook over het algemeen eventjes alleen laten tijdens de meting.

GD meting

Tijdens de meting ontvangt het lichaam, via de plakelektroden, in totaal zo'n 50.000 testsignalen. Elk signaal werkt op het lichaam als een impuls, de reactie hierop wordt gemeten. Op basis van de geregistreerde reactiepatronen wordt de energietoestand van in totaal zo'n 540 lichaamsonderdelen, waaronder organen, botten, spieren en zenuwen, evenals 13 [ichaamssystemen, geëvalueerd. De lichaamsonderdelen waarvan de meetresultaten buiten een vastgestelde norm vallen worden overzichtelijk grafisch weergegeven. Op deze wijze wordt een gedetailleerd beeld verkregen van de lichaamsstructuren die meer dan normaal zijn belast.

Een Global Diagnostics meting belast het lichaam niet en is volledig pijnloos en niet voelbaar. Slechts een enkeling zal een lichte prikkeling kunnen waarnemen.

De therapie

Na afloop van de meting is het mogelijk dat er via de therapiemodule van Global Diagnostics meteen een therapie wordt gestart. Voor een behandeling met Global Diagnostics blijft u via de plakelektroden aangesloten op de apparatuur.

GD therapie

Een therapie met Giobal Diagnostics wordt meestal onmiddelijk na de meting gestart, omdat de individuele frequentiepatronen die tijdens de meting zijn geregistreerd onderdeel uitmaken van de behandeling. Zo kan bijvoorbeeeld op basis van eerder gemeten pathologische frequenties eenvoudig een ontgifting op gang worden gebracht. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het lichaam met frequenties met een stabiliserende werking heel doelgericht te ondersteunen.

Na de therapie kan een zogenaamde beginreactie, in de zin van een genezings­reactie optreden. Het is daarom van belang dat u na de behandeling tenminste 2 liter mineraalarm water drinkt.

Terug naar top


Centrum voor complementaire alternatieve geneeskunde geneeswijzen en behandeling genezing chronische ziekten