Centrum voor complementaire alternatieve geneeskunde geneeswijzen en behandeling genezing chronische ziekten

Huidig pad: Home » Behandelingen

Geheugenpoli

Met de vergrijzende bevolking neemt het aantal mensen met geheugenproblemen toe. Er komen steeds meer mensen met de ziekte van Alzheimer. Wat niemand zich realiseert is dat het ontstaan van de ziekte van Alzheimer ongeveer 40 jaar in beslag neemt. Aanvankelijk zijn er geen duidelijke tekenen behalve lichte geheugenafwijkingen en concentratievermindering 20 jaar voorafgaande aan de manifestatie van de ziekte van Alzheimer.

De meeste mensen denken dat het ouder worden gepaard gaat met onvermijdelijk aantasting van de geheugenfuncties. Dat hoeft niet zo te zijn. Een belangrijke oplossing van geheugenstoornissen, dementie en ziekte van Alzheimer ligt in de preventie. Er zijn meerdere oorzaken van dementie, bijvoorbeeld slechte bloedvoorziening naar de hersenen, dus dezelfde condities die te maken hebben met cardiovasculaire aandoeningen. Met juiste nutriënten kan daar wat aan gedaan worden. Maar daar moet dan wel een onderzoek aan vooraf gaan. Zoals een goede anamnese, lichamelijk onderzoek en laboratoriumonderzoek. Zo nodig kan een psychologische test gedaan worden en of een MRI onderzoek van het hoofd. Daarna kunnen gerichte nutriënten en adviezen voorgeschreven worden teneinde de geheugenfuncties zoveel te behouden of zelfs te verbeteren.

Arie Aanen, arts
Uitgebreide informatie

Terug naar top


Centrum voor complementaire alternatieve geneeskunde geneeswijzen en behandeling genezing chronische ziekten